API


change_password($pass_old, $pass_new)
Zmena hesla.

Parametre:
 • pass_old - súčasné heslo
 • pass_new - nové heslo

Vracia:
 • bad_login - neplatné súčasné heslo
 • ok - akcia prebehla úspešne
get_user_info()
Informácie o konte.

Vracia:
 • ok - štruktúra dát:
  • id - ID
  • login - login
  • email - kontaktný e-mail
  • cell - telefónne číslo
  • lang - kontaktný jazyk
  • credit - počet kreditov
  • allow_debt - povolené prečerpanie kreditu
send_message($message, $service_type)
Zaslanie autorizovanej správy technickej podpora.

Parametre:
 • service_type - typ služby:
  • W - služba webhosting
  • N - služba NIC
  • S - služba SMS
  • SH - služba serverhousing
  • SO - služba subHoster
 • message - text správy

Vracia:
 • inv_service_type - neplatný typ služby
 • inv_email - na konte je nastavený neplatný kontaktný e-mail
 • ok - akcia prebehla úspešne
get_cart_items()
Zoznam položiek v nákupnom košíku.

Vracia:
 • ok - štruktúra dát:
  • id - ID položky
  • item - text položky
  • count - počet kusov
  • price - cena za kus
  • vat - výška DPH v percentách
  • id_req - ID nadradenej položky
remove_cart_item($itm_id)
Zrušenie položky z nákupného košíka.

Parametre:
 • itm_id - ID položky

Vracia:
 • not_exists - položka s daným ID neexistuje alebo je podradená inej položke
 • ok - akcia prebehla úspešne
create_order_from_cart($coupon)
Vytvorenie objednávky z položiek v nákupnom košíku.

Parametre:
 • coupon - zľavový kupón

Vracia:
 • no_items - nákupný košík je prázdny
 • inv_coupon - neplatný zľavový kupón
 • ok - štruktúra dát:
  • order_id - ID objednávky
  • id_ticket - ID výzvy k platbe
  • ticket_number - číslo výzvy k platbe
  • keyhash - hash výzvy k platbe
order_credit($count)
Vloženie kreditu do nákupného košíka.

Parametre:
 • count - počet kreditov

Vracia:
 • inv_count - neplatný parameter 'count'
 • ok - akcia prebehla úspešne
get_credit()
Aktuálna výška kreditu.

Vracia:
 • ok - štruktúra dát:
  • credit - počet kreditov
get_credit_movements($poffset, $pcount, $fservice_type=NULL, $flabel=NULL, $fdateaddfrom=NULL, $fdateaddto=NULL)
Pohyby kreditu.

Parametre:
 • poffset - stránkovanie, začiatok
 • pcount - stránkovanie, počet položiek
 • fservice_type - filtrovanie podľa typu služby (nepovinné)
 • flabel - filtrovanie podľa popisu (nepovinné)
 • fdateaddfrom - filtrovanie podľa dátumu pridania (od) (nepovinné)
 • fdateaddto - filtrovanie podľa dátumu pridania (do) (nepovinné)

Vracia:
 • ok - štruktúra dát:
  • count - počet všetkých položiek
  • items - pohyby:
   • service_type - typ služby
   • label - popis
   • price - suma
   • debet - hodnoty:
    • 0 - odrátanie kreditu
    • 1 - prirátanie kreditu
   • balance - zostatok
   • dateadd - dátum a čas pridania, formát DD.MM.RRRR HH:MM:SS