API


get_news_subhoster($poffset, $pcount)
Zoznam noviniek.

Parametre:
 • poffset - stránkovanie, začiatok
 • pcount - stránkovanie, počet položiek

Vracia:
 • ok - štruktúra dát:
  • count - počet všetkých položiek
  • items - pole položiek:
   • id - ID položky
   • datetimeadd - dátum a čas pridania, formát DD.MM.RRRR HH:MM:SS
   • title - nadpis
   • body - text
get_price_list_domains_subhoster($fid_interface=NULL)
Cenník domén.

Parametre:
 • fid_interface - filtrovanie podla ID rozhrania (nepovinné)

Vracia:
 • ok - štruktúra dát:
  • id - ID položky
  • tld - koncovka
  • price_registration - cena za registráciu
  • price_renewal - cena za predĺženie
  • price_special_registration - cena za zvýhodnenú registráciu
check_domain_password($domain, $tld)
Overenie dostupnosti domény.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka

Vracia:
 • inv_login - boli zadané nesprávne prístupové údaje
 • nic_network_error - chyba spojenia do registru
 • inv - neplatná doména
 • reg - domena nie je voľná
 • ok - doména je voľná
get_webhosting_packages($fid_interface=NULL)
Webhostingové balíky a doplnky.

Parametre:
 • fid_interface - filtrovanie podla ID rozhrania (nepovinné)

Vracia:
 • ok - štruktúra dát:
  • id - ID položky
  • name - názov
  • price - cena
  • quota - disková kvóta
  • domain_count - limit na domény
  • subdomain_pd_count - limit na subdomény
  • mysql_acc_count - limit na MySQL kontá
  • mysql_db_count - limit na MySQL databázy
  • ftp_count - limit na FTP / sftp kontá
  • email_pd_count - limit na e-mailové kontá
  • email_alias_pd_count - limit na e-mailové aliasy
  • email_forw_pd_count - limit na e-mailové presmerovania
  • crons_count - limit na crony
  • ram - limit na RAM
  • tasks - limit na bežiace procesy
  • ftp_backup - záloha dát na FTP:
   • 0 - neaktívna
   • 1 - aktívna
  • db_backup - záloha dát v databázach:
   • 0 - neaktívna
   • 1 - aktívna
  • email_backup - záloha dát v e-mailových schránkach:
   • 0 - neaktívna
   • 1 - aktívna
  • email_support - technická podpora cez e-mail:
   • 0 - neaktívna
   • 1 - aktívna
  • im_support - technická podpora cez chat:
   • 0 - neaktívna
   • 1 - aktívna
  • phone_support - technická podpora cez telefón:
   • 0 - neaktívna
   • 1 - aktívna
  • hidden - balik je skrytý:
   • 0 - nie
   • 1 - áno
  • addon - je doplnok:
   • 0 - nie
   • 1 - áno
  • sort_order - zoradenie
get_webhosting_domains_count_subhoster()
Počet hostovaných domén.

Vracia:
 • ok - štruktúra dát:
  • count - počet domén
check_user_login($login)
Dostupnosť zadaného loginu.

Parametre:
 • login - login

Vracia:
 • exists - login sa už používa
 • ok - login je voľný
order_webhosting_subhoster($login, $password, $email, $iemail, $cell, $lang, $person_type, $title, $fname, $lname, $company, $street, $town, $zip, $country, $cid, $tid, $vid, $id_pack, $payment, $domains, $addons, $message=NULL, $coupon=NULL)
Vytvorenie objednávky.

Parametre:
 • login - login klienta
 • password - heslo
 • email - kontaktný e-mail
 • iemail - fakturačný e-mail
 • cell - telefónne číslo, formát +421 123456789
 • lang - ISO kód jazyku
 • person_type - typ osoby:
  • FO - fyzická osoba
  • FOP - fyzická osoba podnikateľ
  • PO - právnická osoba
  • POI - právnická osoba iná
 • title - titul (nepovinné)
 • fname - meno
 • lname - priezvisko
 • company - obchodné meno (nepovinné)
 • street - ulica a číslo domu
 • town - mesto
 • zip - PSČ
 • country - ISO kód štátu
 • cid - IČO (nepovinné)
 • tid - DIČ (nepovinné)
 • vid - IČ DPH (nepovinné)
 • id_pack - ID balíku
 • payment - frekvencia platby (počet mesiacov), číslo od 1 do 12
 • domains - pole domén:
  • domain - doména bez koncovky
  • tld - koncovka
  • nic_id - SK-NIC ID držiteľa (len pre .sk domény)
  • name - meno držiteľa
  • surname - priezvisko držiteľa
  • company - obchodne meno držiteľa
  • street - ulica a číslo domu držiteľa
  • town - mesto držiteľa
  • pc - PSČ držiteľa
  • cc - ISO kód štátu držiteľa
  • phone - telefón držiteľa, formát +421 123456789
  • email - e-mail držiteľa
 • addons - pole ID doplnkov
 • message - (nepovinné)
 • coupon - zľavový kupón (nepovinné)

Vracia:
 • inv_lang - neplatný parameter 'lang'
 • inv_person_type - neplatný parameter 'person_type'
 • inv_login - neplatný parameter 'login'
 • inv_payment - neplatný parameter 'payment'
 • inv_payment_system - neplatný parameter 'payment_system'
 • login_exists - login sa už používa
 • package_not_exists - balík neexistuje
 • addon_not_exists - doplnok neexistuje:
  • id - ID doplnku
 • inv_tld - neplatná doménová koncovka:
  • domain - doména bez koncovky
  • tld - koncovka
 • invoicing_error - chyba na fakturačnom backende:
  • state - chybový kód
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • order_id - ID objednávky
  • id_ticket - ID výzvy k platbe
  • ticket_number - číslo výzvy k platbe
  • keyhash - keyhash výzvy k platbe
get_references_password($count, $reg_only)
Náhodné referencie v zadanom počte.

Parametre:
 • count - počet referencií
 • reg_only - vracať len domény zaregistrované cez náš systém

Vracia:
 • inv_login - boli zadané nesprávne prístupové údaje
 • ok - štruktúra dát:
  • domain - doména bez koncovky
  • tld - koncovka
get_order_subhoster($order_id)
Informácie o objednávke.

Parametre:
 • order_id - ID objednávky

Vracia:
 • not_exists - objednávka neexistuje
 • ok - štruktúra dát:
  • id - ID položky
  • id_ticket - ID výzvy k platbe
  • ticket_number - číslo výzvy k platbe
  • datetimeadd - dátum a čas vytvorenia, formát DD.MM.RRRR HH:MM:SS
  • activated - aktivovaná:
   • 0 - nie
   • 1 - áno
  • paid - uhradená:
   • 0 - nie
   • 1 - áno
  • canceled - stornovaná:
   • 0 - nie
   • 1 - áno
  • login - login webhostingu
  • id_webhosting - ID webhostingu
  • items - položky v objednávke:
   • id - ID položky
   • item_type - typ položky:
    • A - nový doplnok
    • C - kredit
    • N - nový webhosting
    • P - predĺženie webhostingu
    • RA - predĺženie doplnku
    • RD - registrácia domény
    • RDS - registrácia domény s novým webhostingom
    • RWD - predĺženie domény
   • id_item - ID služby
   • item_info - bližšie informácie o položke
   • count - počet kusov
   • activated - aktivovaná:
    • 0 - nie
    • 1 - áno
add_webhosting_subhoster($login, $password, $email, $iemail, $cell, $lang, $person_type, $title, $fname, $lname, $company, $street, $town, $zip, $country, $cid, $tid, $vid, $id_pack, $expiration, $payment, $payment_system, $renewal_type, $addons_add, $ip_addresses, $groups)
Vytvorenie webhostingu.

Parametre:
 • login - login klienta
 • password - heslo
 • email - kontaktný e-mail
 • iemail - fakturačný e-mail
 • cell - telefónne číslo, formát +421 123456789
 • lang - ISO kód jazyku
 • person_type - typ osoby:
  • FO - fyzická osoba
  • FOP - fyzická osoba podnikateľ
  • PO - právnická osoba
  • POI - právnická osoba iná
 • title - titul
 • fname - meno
 • lname - priezvisko
 • company - obchodné meno
 • street - ulica a číslo domu
 • town - mesto
 • zip - PSČ
 • country - ISO kód štátu
 • cid - IČO
 • tid - DIČ
 • vid - IČ DPH
 • id_pack - ID balíku
 • expiration - dátum exspirácie, formát DD.MM.RRRR (nepovinné)
 • payment - frekvencia platby (počet mesiacov), číslo od 1 do 12
 • payment_system - platobný systém:
  • I - faktúra
  • C - kredit
 • renewal_type - typ predlzenia sluzieb:
  • G - pouzit globalne nastavenie
  • D - deaktivovat automaticke predlzenie
  • N - odosielat e-mailove upozornenia
  • O - vytvarat objednavky
 • addons_add - pole ID doplnkov, ktoré sa majú pridať
 • ip_addresses - pole ID IP adries
 • groups - pole ID skupín

Vracia:
 • inv_lang - neplatný parameter 'lang'
 • inv_person_type - neplatný parameter 'person_type'
 • inv_login - neplatný parameter 'login'
 • inv_payment - neplatný parameter 'payment'
 • inv_expiration - neplatný parameter 'expiration'
 • cannot_expire - exspirácia nemôže byť nastavená, pretože zvolený balík neexspiruje
 • inv_cell - neplatný parameter 'cell'
 • login_exists - login sa už používa
 • login_too_long - login je príliš dlhý
 • package_not_exists - balík neexistuje
 • addon_not_exists - doplnok neexistuje:
  • id - ID doplnku
 • interface_mismatch - doplnok je z iného rozhrania ako balík:
  • id - ID doplnku
 • type_mismatch - doplnok má iný typ ako balík:
  • id - ID doplnku
 • ip_not_exists - IP adresa neexistuje:
  • id - ID IP adresy
 • ip_server_mismatch - IP adresa sa nachádza na inom serveri ako webhosting:
  • id - ID IP adresy
 • invoicing_error - chyba na fakturačnom backende:
  • state - chybový kód
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID webhostingu
get_webhosting_subhoster($id_service)
Informácie o webhostingu.

Parametre:
 • id_service - ID webhostingu

Vracia:
 • not_exists - webhosting neexistuje
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID webhostingu
  • id_pack - ID balíku
  • package - meno balíku
  • id_invoicing - fakturačné ID
  • expiration - dátum exspirácie, formát DD.MM.RRRR
  • creation - dátum vytvorenia, formát DD.MM.RRRR
  • payment - frekvencia platby (počet mesiacov), číslo od 1 do 12
  • payment_system - platobný systém:
   • I - faktúra
   • C - kredit
  • renewal_type - typ predlzenia sluzieb:
   • G - pouzit globalne nastavenie
   • D - deaktivovat automaticke predlzenie
   • N - odosielat e-mailove upozornenia
   • O - vytvarat objednavky
  • delete_after_expiration - hodnoty:
   • 0 - webhostingu nebude zruseny ihned po exspiracii
   • 1 - webhosting sa automaticky zrusi ihned po exspiracii
  • user - login klienta
  • email - kontaktný e-mail
  • cell - telefónne číslo, formát +421 123456789
  • lang - ISO kód jazyku
  • addons:
   • id - ID doplnku
   • creation - dátum vytvorenia, formát DD.MM.RRRR
   • name - meno doplnku
   • count - počet doplnkov
  • ip_addresses:
   • id - ID položky
   • ip - IPv4 adresa
   • ipv6 - IPv6 adresa
   • server - meno serveru
  • groups:
   • id - ID položky
   • name - názov skupiny
get_webhostings_subhoster($poffset, $pcount, $flogin=NULL, $fgroup=NULL, $femail=NULL, $fpackage=NULL, $fpackage_type=NULL, $fexpirationfrom=NULL, $fexpirationto=NULL)
Funkcia vrati zoznam webhostingov.

Parametre:
 • poffset - stránkovanie, začiatok
 • pcount - stránkovanie, počet položiek
 • flogin - filtrovanie podla loginu (nepovinné)
 • fgroup - filtrovanie podla skupiny (nepovinné)
 • femail - filtrovanie podla kontaktneho e-mailu (nepovinné)
 • fpackage - filtrovanie podla nazvu baliku (nepovinné)
 • fpackage_type - filtrovanie podla typu baliku (nepovinné):
  • W - webhostingy
  • V - VPS servery
 • fexpirationfrom - filtrovanie podla datumu exspiracie (od) (nepovinné)
 • fexpirationto - filtrovanie podla datumu exspiracie (do) (nepovinné)

Vracia:
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • id - ID polozky
   • id_pack - ID baliku
   • package - nazov baliku
   • expiration - datum exspiracie, format DD.MM.RRRR
   • creation - datum a cas vytvorenia, format DD.MM.RRR HH:MM:SS
   • payment - frekvencia platby
   • user - login
change_webhosting_subhoster($id_service, $id_pack, $expiration, $payment, $payment_system, $renewal_type, $addons_add, $addons_del, $ip_addresses, $groups, $delete_after_expiration)
Upravenie webhostingu.

Parametre:
 • id_service - ID webhostingu
 • id_pack - ID balíku
 • expiration - dátum exspirácie, formát DD.MM.RRRR (nepovinné)
 • payment - frekvencia platby (počet mesiacov), číslo od 1 do 12
 • payment_system - platobný systém:
  • I - faktúra
  • C - kredit
 • renewal_type - typ predlzenia sluzieb:
  • G - pouzit globalne nastavenie
  • D - deaktivovat automaticke predlzenie
  • N - odosielat e-mailove upozornenia
  • O - vytvarat objednavky
 • addons_add - pole ID doplnkov, ktoré sa majú pridať
 • addons_del - pole ID doplnkov, ktoré sa majú zrušiť
 • ip_addresses - pole ID IP adries
 • groups - pole ID skupín
 • delete_after_expiration - nastaviť webhosting, aby bol zrušený ihneď po exspirácii, žiadne upozornenia na exspiráciu už nebudú zaslané

Vracia:
 • inv_payment - neplatný parameter 'payment'
 • inv_payment_system - neplatný parameter 'payment_system'
 • inv_expiration - neplatný parameter 'expiration'
 • cannot_expire - exspirácia nemôže byť nastavená, pretože zvolený balík neexspiruje
 • not_exists - webhosting neexistuje
 • package_not_exists - balík neexistuje
 • addon_not_exists - doplnok neexistuje:
  • id - ID doplnku
 • interface_mismatch - doplnok je z iného rozhrania ako balík:
  • id - ID doplnku
 • type_mismatch - doplnok má iný typ ako balík:
  • id - ID doplnku
 • ip_not_exists - IP adresa neexistuje:
  • id - ID IP adresy
 • ip_server_mismatch - IP adresa sa nachádza na inom serveri ako webhosting:
  • id - ID IP adresy
 • ok - akcia prebehla úspešne
add_webhosting_domain_subhoster($domain, $tld, $id_service, $id_ip, $id_domain)
Pridanie domény na webhosting.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka
 • id_service - ID webhostingu
 • id_ip - ID IP adresy (nepovinné)
 • id_domain - ID domény, pre ktorú bude nová doména aliasom (nepovinné)

Vracia:
 • webhosting_not_exists - webhosting neexistuje
 • ip_not_exists - IP adresa neexistuje
 • ip_server_mismatch - IP adresa sa nachádza na inom serveri ako webhosting
 • inv_id_domain - neplatný parameter 'id_domain'
 • inv_domain - neplatný parameter 'domain'
 • inv_tld - neplatný parameter 'tld'
 • exists - doména už v systéme existuje
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID domény