API


get_email_account($email_id)
Funkcia vrati info o jednom e-mailovom konte.

Parametre:
 • email_id - ID e-mailoveho konta

Vracia:
 • not_exists - domena neexistuje
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • domain - domena bez koncovky
  • tld - koncovka
  • name - meno pred zavinacom
  • catchall - hodnoty:
   • 0 - domenovy kos je deaktivovany
   • 1 - domenovy kos je aktivovany
  • bcc_in - skryte BCC pre prichadzajuce spravy
  • bcc_out - skryte BCC pre odchadzajuce spravy
get_email_accounts($domain, $tld, $poffset, $pcount, $fname=NULL)
Funkcia vrati zoznam e-mailovych kont.

Parametre:
 • domain - nazov domeny bez koncovky, pre ktoru sa ma vratit zoznam kont
 • tld - koncovka
 • poffset - paging, offset
 • pcount - paging, number of items
 • fname - filtrovanie podla mena pred zavinacom (not required)

Vracia:
 • not_exists - domena neexistuje
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • id - ID konta
   • name - meno pred zavinacom
   • catchall - hodnoty:
    • 0 - domenovy kos je deaktivovany
    • 1 - domenovy kos je aktivovany
add_email_account($name, $domain, $tld, $password, $catchall, $antispam)
Funkcia vytvori nove e-mailove konto (bude aktivne do 5 minut po vytvoreni).

Parametre:
 • name - meno pred zavinacom
 • domain - nazov domeny bez koncovky, na ktorej sa ma konto vytvorit
 • tld - koncovka
 • password - heslo
 • catchall - hodnoty:
  • 0 - deaktivovat domenovy kos
  • 1 - aktivovat domenovy kos
 • antispam - hodnoty:
  • 0 - deaktivovat antispam
  • 1 - aktivovat antispam

Vracia:
 • inv_name - neplatna hodnota pre name
 • is_alias - domena je domenovy alias
 • full - bol dosiahnuty limit
 • exists - e-mailove konto s rovnakym menom uz existuje
 • alias_exists - e-mailovy alias s rovnakym menom uz existuje
 • not_exists - domena neexistuje
 • ca_exists - domenovy kos uz na tejto domene existuje
 • ok - konto uspesne vytvorene, jeho ID vrati v 'data'
change_email_account($email_id, $password, $catchall, $antispam, $bcc_in=NULL, $bcc_out=NULL)
Funkcia upravi parametre existujuceho e-mailoveho konta.

Parametre:
 • email_id - ID e-mailoveho konta
 • password - nove heslo, nebude zmenene v pripade, ze sa posle prazdne
 • catchall - hodnoty:
  • 0 - deaktivovat domenovy kos
  • 1 - aktivovat domenovy kos
 • antispam - hodnoty:
  • 0 - deaktivovat antispam
  • 1 - aktivovat antispam
 • bcc_in - skryte BCC pre prichadzajuce spravy (not required)
 • bcc_out - skryte BCC pre odchadzajuce spravy (not required)

Vracia:
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • ca_exists - domenovy kos uz na tejto domene existuje
 • catchall_forwards - domenovy kos nemoze byt vytvoreny, pretoze e-mailove konto je presmerovane
 • ok - operacia uspesne prebehla
remove_email_account($email_id)
Funkcia zrusi e-mailove konto.

Parametre:
 • email_id - ID e-mailoveho konta

Vracia:
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_email_autoreply($email_id)
Funkcia vrati info o autoodpovedaci na e-mailovom konte.

Parametre:
 • email_id - ID e-mailoveho konta

Vracia:
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • subject - predmet autoodpovede
  • text - text autoodpovede
  • content_type - typ obsahu:
   • text - text (text/plain)
   • html - HTML (text/html)
change_email_autoreply($id_email, $subject, $text, $content_type, $forward, $activate, $deactivate, $dayw, $active)
Funkcia aktivuje autoodpovedac na e-mailovom konte.

Parametre:
 • id_email - ID e-mailoveho konta
 • subject - predmet autoodpovede
 • text - text autoodpovede
 • content_type - typ obsahu:
  • text - text (text/plain)
  • html - HTML (text/html)
 • forward - e-mailove adresa, na ktoru sa budu spravy preposielat (not required)
 • activate - datum a cas aktivacie, format DD.MM.RRRR HH:MM (not required)
 • deactivate - datum a cas deaktivacie, format DD.MM.RRRR HH:MM (not required)
 • dayw - pole dni v tyzdni, pocas ktorych je autoodpovedac aktivny (0 - nedela, 1 - pondelok, atd.)
 • active - hodnoty:
  • 0 - deaktivovat autoodpovedac
  • 1 - aktivovat autoodpovedac

Vracia:
 • inv_content_type - neplatny typ obsahu
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • cannot - e-mailove konto este nebolo aktivovane
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_email_filters($email_id)
Funkcia vrati informacie o vsetkych FTP kontach.

Parametre:
 • email_id - ID e-mailoveho konta

Vracia:
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • id - ID filtra
  • name - nazov filtra
  • active - hodnoty:
   • 0 - filter je deaktivovany
   • 1 - filter je aktivovany
get_email_filter($filter_id)
Funkcia vrati informacie o jednom FTP konte.

Parametre:
 • filter_id - ID filtra

Vracia:
 • not_exists - filter neexistuje
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • name - nazov filtra
  • conditions_type - typ podmienok medzi pravidlami:
   • and - musia platit vsetky pravidla
   • or - staci, aby platilo ktorekolvek z pravidiel
  • action - akcia, ktora sa vykona po uspesnej aplikacii filtra:
   • fileinto - sprava sa ulozi do priecinku
   • discard - sprava sa vymaze
  • action_info - dodatocne informacie k akcii:
   • pre akciu 'fileinto' - nazov priecinku
  • active - hodnoty:
   • 0 - filter je deaktivovany
   • 1 - filter je aktivovany
  • rules - pole pravidiel:
   • item - polozka, ktora sa bude v pravidle testovat:
    • from - adresa odosielatela
    • to - adresa prijemcu (To)
    • cc - adresa prijemcu (Cc)
    • header - ina hlavicka
    • body - telo spravy
   • item_info - dodatocne informacie k polozke:
    • pre polozku 'header' - nazov hlavicky
   • operator - operator medzi polozkou a hodnotou:
    • is - presna zhoda
    • matches - wildcard zhoda
    • contains - obsahuje
   • value - hodnota na testovanie
   • negation - hodnoty:
    • 0 - pravidlo nie je znegovane
    • 1 - pravidlo je znegovane
add_email_filter($email_id, $name, $conditions_type, $action, $action_info, $rules)
Vytvorenie e-mailoveho filtra.

Parametre:
 • email_id - ID e-mailoveho konta
 • name - nazov filtra
 • conditions_type - typ podmienok medzi pravidlami:
  • and - musia platit vsetky pravidla
  • or - staci, aby platilo ktorekolvek z pravidiel
 • action - akcia, ktora sa vykona po uspesnej aplikacii filtra:
  • fileinto - sprava sa ulozi do priecinku
  • discard - sprava sa vymaze
 • action_info - dodatocne informacie k akcii:
  • pre akciu 'fileinto' - nazov priecinku
 • rules - pole pravidiel:
  • item - polozka, ktora sa bude v pravidle testovat:
   • from - adresa odosielatela
   • to - adresa prijemcu (To)
   • cc - adresa prijemcu (Cc)
   • header - ina hlavicka
   • body - telo spravy
  • item_info - dodatocne informacie k polozke:
   • pre polozku 'header' - nazov hlavicky
  • operator - operator medzi polozkou a hodnotou:
   • is - presna zhoda
   • matches - wildcard zhoda
   • contains - obsahuje
  • value - hodnota na testovanie
  • negation - hodnoty:
   • 0 - pravidlo nie je znegovane
   • 1 - pravidlo je znegovane

Vracia:
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • inv_conditions_type - neplatny parameter 'conditions_type'
 • inv_action - neplatny parameter 'action'
 • inv_action_info - neplatny parameter 'action_info'
 • inv_item - neplatny parameter 'item'
 • inv_operator - neplatny parameter 'operator'
 • ok - operacia prebehla uspesne, v 'data' vrati:
  • id - ID filtra
change_email_filter($filter_id, $name)
Uprava e-mailoveho filtra.

Parametre:
 • filter_id - ID filtra
 • name - nazov filtra

Vracia:
 • not_exists - filter neexistje
 • ok - operacia uspesne prebehla
activate_email_filter($filter_id)
Aktivacia e-mailoveho filtra.

Parametre:
 • filter_id - ID filtra

Vracia:
 • not_exists - filter neexistje
 • ok - operacia uspesne prebehla
deactivate_email_filter($filter_id)
Deaktivacia e-mailoveho filtra.

Parametre:
 • filter_id - ID filtra

Vracia:
 • not_exists - filter neexistje
 • ok - operacia uspesne prebehla
remove_email_filter($filter_id)
Zrusenie e-mailoveho filtra.

Parametre:
 • filter_id - ID filtra

Vracia:
 • not_exists - filter neexistje
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_email_aliases($domain, $tld, $poffset, $pcount, $fname=NULL, $faccount=NULL)
Funkcia vrati zoznam e-mailovych aliasov pre danu domenu.

Parametre:
 • domain - nazov domeny bez koncovky, pre ktoru sa ma vratit zoznam aliasov
 • tld - koncovka
 • poffset - paging, offset
 • pcount - paging, number of items
 • fname - filtrovanie podla mena pred zavinacom (not required)
 • faccount - filtrovanie podla cielovej e-mailovej adresy (not required)

Vracia:
 • not_exists - domena neexistuje
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • id - ID aliasu
   • name - meno pred zavinacom
   • account - e-mailova adresa, pre ktoru je aliasom
add_email_alias($name, $account_id)
Funkcia vytvori novy e-mailovy alias (bude aktivny do 5 minut po vytvoreni).

Parametre:
 • name - meno pred zavinacom, domena sa doplni podla e-mailoveho konta
 • account_id - ID e-mailoveho konta, pre ktore ma byt alias vytvoreny

Vracia:
 • inv_name - neplatna hodnota pre name
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • full - bol dosiahnuty limit
 • exists - takyto e-mailovy alias uz existuje
 • acc_exists - e-mailove konto s rovnakym menom uz existuje
 • ok - alias uspesne vytvoreny, v 'data' vrati:
  • id - ID aliasu
remove_email_alias($alias_id)
Funkcia zrusi e-mailovy alias.

Parametre:
 • alias_id - ID e-mailoveho aliasu

Vracia:
 • not_exists - e-mailovy alias neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_email_forwards($domain, $tld, $poffset, $pcount, $fname=NULL, $femails=NULL)
Funkcia vrati zoznam e-mailovych presmerovani pre danu domenu.

Parametre:
 • domain - nazov domeny bez koncovky, pre ktoru sa ma vratit zoznam presmerovani
 • tld - koncovka
 • poffset - paging, offset
 • pcount - paging, number of items
 • fname - filtrovanie podla mena pred zavinacom (not required)
 • femails - filtrovanie podla cielov (not required)

Vracia:
 • not_exists - domena neexistuje
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • id - ID presmerovania
   • account - e-mailova adresa, pre ktoru je presmerovanie vytvorene
   • emails - pole adries, na ktore sa presmerovanie vykonava
   • save - hodnoty:
    • 0 - e-maily sa len preposlu dalej
    • 1 - e-maily sa prespolu a ulozia do povodnej schranky
get_email_forward($account_id)
Informacie o e-mailovom presmerovani.

Parametre:
 • account_id - ID e-mailoveho konta

Vracia:
 • not_exists - e-mailove presmerovanie neexistuje
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • id - ID presmerovania
  • account - e-mailova adresa, pre ktoru je presmerovanie vytvorene
  • emails - pole adries, na ktore sa presmerovanie vykonava
  • save - hodnoty:
   • 0 - e-maily sa len preposlu dalej
   • 1 - e-maily sa prespolu a ulozia do povodnej schranky
add_email_forward($account_id, $emails, $save)
Funkcia vytvori nove e-mailove presmerovanie (bude aktivne do 5 minut po vytvoreni).

Parametre:
 • account_id - ID e-mailoveho konta, pre ktore ma byt presmerovanie vytvorene
 • emails - pole adries, na ktore sa ma presmerovanie vykonavat
 • save - hodnoty:
  • 0 - e-maily len preposlat dalej
  • 1 - e-maily preposlat a ulozit do povodnej schranky

Vracia:
 • inv_email - neplatna adresa na presmerovanie, v 'data' vrati:
  • email - adresa, ktora je neplatna
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • catchall_exists - e-mailove konto ma aktivovany domenovy kos
 • full - bol dosiahnuty limit
 • dom_not_exists - domena neexistuje
 • exists - presmerovanie pre tuto schranku uz existuje
 • ok - presmerovanie uspesne vytvorene, v 'data' vrati:
  • id - ID presmerovania
change_email_forward($account_id, $emails, $save)
Zmena e-mailoveho presmerovania.

Parametre:
 • account_id - ID e-mailoveho konta, pre ktore ma byt presmerovanie vytvorene
 • emails - pole adries, na ktore sa ma presmerovanie vykonavat
 • save - hodnoty:
  • 0 - e-maily len preposlat dalej
  • 1 - e-maily preposlat a ulozit do povodnej schranky

Vracia:
 • inv_email - neplatna adresa na presmerovanie, v 'data' vrati:
  • email - adresa, ktora je neplatna
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • dom_not_exists - domena neexistuje
 • ok - operacia prebehla uspesne
remove_email_forward($account_id)
Funkcia zrusi e-mailove presmerovanie.

Parametre:
 • account_id - ID e-mailoveho presmerovanie resp. ID e-mailovej schranky, pre ktoru sa ma presmerovanie zrusit

Vracia:
 • not_exists - e-mailove presmerovanie neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_quota()
Funkcia vrati informacie o diskovej kvote.

Vracia:
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • quota - diskova kvota (v MB)
  • used - pouzite miesto (v MB)
  • usedp - pouzite miesto (v %)
list_dir($directory, $files=0)
Funkcia vrati zoznam adresarov a/alebo suborov v zadanom adresari.

Parametre:
 • directory - nazov adresara
 • files - hodnoty:
  • 0 - vrati zoznam adresarov (default)
  • 1 - vrati zoznam adresarov a suborov

Vracia:
 • dir_not_exists - adresar neexistuje
 • ok - v 'data' vrati:
  • dirs - pole adresarov
  • files - pole suborov
create_dir($directory, $name)
Vytvorenie noveho adresara na FTP.

Parametre:
 • directory - cesta, kde sa ma adresar vytvorit
 • name - nazov noveho adresara

Vracia:
 • not_exists - cesta neexistuje
 • exists - adresar uz existuje
 • ok - operacia prebehla uspesne
get_ftp_account($ftp_id)
Funkcia vrati informacie o jednom FTP konte.

Parametre:
 • ftp_id - ID FTP konta

Vracia:
 • not_exists - FTP konto s danym ID neexistje
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • login - login FTP konta
  • homedir - korenovy adresar
get_ftp_accounts($poffset, $pcount, $fuserid=NULL, $fhomedir=NULL)
Funkcia vrati informacie o vsetkych FTP kontach.

Parametre:
 • poffset - paging, offset
 • pcount - paging, number of items
 • fuserid - filtrovanie podla loginu (not required)
 • fhomedir - filtrovanie podla korenoveho adresara (not required)

Vracia:
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • id - ID
   • userid - login
   • homedir - korenovy adresar
   • exists - hodnoty:
    • 0 - konrenovy adresar neexistuje
    • 1 - konrenovy adresar existuje
   • active - hodnoty:
    • 0 - konto je deaktivovane
    • 1 - konto je aktivovane
add_ftp_account($login, $password, $directory)
Funkcia vytvori nove FTP konto.

Parametre:
 • login - login, bude k nemu automaticky pridany login do hostingoveho konta v tvare HosLogin_FTPLogin
 • password - heslo
 • directory - korenovy adresar

Vracia:
 • inv_login - neplatny login
 • login_too_long - login je prilis dlhy
 • dir_not_exists - korenovy adresar neexistuje
 • exists - FTP konto uz nexistuje
 • full - bol dosiahnuty limit
 • ok - konto uspesne vytvorene, v 'data' vrati:
  • id - ID konta
change_ftp_account($ftp_id, $password, $directory)
Funkcia upravi parametre existujuceho FTP konta.

Parametre:
 • ftp_id - ID FTP konta
 • password - nove heslo, nebude zmenene v pripade, ze sa posle prazdne
 • directory - korenovy adresar

Vracia:
 • not_exists - FTP konto s danym ID neexistje
 • dir_not_exists - korenovy adresar neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
activate_ftp_account($ftp_id)
Funkcia aktivuje FTP konto.

Parametre:
 • ftp_id - ID FTP konta

Vracia:
 • not_exists - FTP konto s danym ID neexistje
 • ok - operacia uspesne prebehla
deactivate_ftp_account($ftp_id)
Funkcia deaktivuje FTP konto.

Parametre:
 • ftp_id - ID FTP konta

Vracia:
 • not_exists - FTP konto s danym ID neexistje
 • ok - operacia uspesne prebehla
remove_ftp_account($ftp_id)
Funkcia zrusi FTP konto.

Parametre:
 • ftp_id - ID FTP konta

Vracia:
 • not_exists - FTP konto s danym ID neexistje
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_ftp_ipfilters($ftp_id)
Funkcia vrati informacie o IP filtroch daneho FTP konta.

Parametre:
 • ftp_id - ID FTP konta

Vracia:
 • not_exists - FTP konto neexistuje
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • id - ID
  • rule - pravidlo oznacujuce IP adresu/rozsah IP adries
  • type - hodnoty:
   • A - pristup povoleny
   • D - pristup zakazany
  • datetimeadd - datum a cas pridania
  • label - popis
add_ftp_ipfilter($ftp_id, $rule, $rtype, $label)
Funkcia vytvori nove pravidlo pre IP filter pre dane FTP konto.

Parametre:
 • ftp_id - ID FTP konta
 • rule - pravidlo oznacujuce IP adresu/rozsah IP adries:
  • cela IP - oznacuje konkretnu IP adresu, napr. 192.168.0.1
  • cast IP - oznacuje rozsah IP adries, musi koncit bodkou, napr. 192.168.
 • rtype - typ pravidla:
  • A - pristup povoleny
  • D - pristup zakazany
 • lalbe - popis pravidla (not required)

Vracia:
 • inv_type - neplatny typ
 • not_exists - FTP konto neexistuje
 • ok - pravidlo uspesne vytvorene, v 'data' vrati:
  • id - ID pravidla
remove_ftp_ipfilter($rule_id)
Funkcia zrusi pravidlo IP filtra.

Parametre:
 • rule_id - ID pravidla

Vracia:
 • not_exists - pravidlo s danym ID neexistje
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_logs($domain, $tld, $ltype)
Funkcia vrati zoznam webovych logov pre domenu.

Parametre:
 • domain - nazov domeny bez koncovky
 • tld - koncovka
 • ltype - typ logov:
  • access - pristupove logy
  • error - chybove logy

Vracia:
 • inv_type - neplatny typ logov
 • not_exists - zadana domena neexistuje
 • not_active - zadana domena nie je aktivovana
 • ok - logy vrati v 'data', struktura:
  • logs - pole logov
show_log($domain, $tld, $ltype, $log)
Funkcia vrati obsah zadaneho logu (maximalne 10000 bajtov od konca).

Parametre:
 • domain - nazov domeny bez koncovky
 • tld - koncovka
 • ltype - typ logu:
  • access - pristupovy log
  • error - chybovy log
 • log - nazov logu (vid. get_logs)

Vracia:
 • not_exists - zadany log, typ logu alebo domena neexistuje
 • ok - obsah logu vrati v 'data'
copy_log($domain, $tld, $ltype, $log)
Funkcia skopiruje zadany log do korenoveho adresara hostingoveho konta.

Parametre:
 • domain - nazov domeny bez koncovky
 • tld - koncovka
 • ltype - typ logu:
  • access - pristupovy log
  • error - chybovy log
 • log - nazov logu (vid. get_logs)

Vracia:
 • not_exists - zadana domena neexistuje
 • ok - log bol uspesne skopirovany, nazov suboru vrati v 'data'
get_subdomains($domain, $tld, $poffset, $pcount, $fsubdomain=NULL, $frootdir=NULL, $fjail=NULL)
Funkcia vrati zoznam vsetkych subdomen pre zadanu domenu.

Parametre:
 • domain - nazov domeny bez koncovky
 • tld - koncovka
 • poffset - paging, offset
 • pcount - paging, number of items
 • fsubdomain - filtrovanie podla subdomeny (not required)
 • frootdir - filtrovanie podla korenoveho adresara (not required)
 • fjail - filtrovanie podla open_basedir adresara (not required)

Vracia:
 • dom_not_exists - zadana domena neexistuje
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • id - ID subdomeny
   • domain - nazov domeny bez koncovky
   • tld - koncovka
   • subdomain - nazov subdomeny
   • rootdir - korenovy adresar
   • jail - adresar, v ktorom je subdomena uzamknuta (open_basedir)
   • https - hodnoty:
    • 0 - subdomena ma aktivovane HTTPS
    • 1 - subdomena nema aktivovane HTTPS
   • exists - hodnoty:
    • 0 - korenovy adresar neexistuje
    • 1 - korenovy adresar existuje
   • jexists - hodnoty:
    • 0 - open_basedir adresar neexistuje
    • 1 - open_basedir adresar existuje
   • redirect - URL, na ktoru je subdomena presmerovana
   • software - aktualne nainstalovany softver:
    • type - typ
    • version - verzia
get_subdomain($sub_id)
Funkcia vrati informacie o jednej subdomene.

Parametre:
 • sub_id - ID subdomeny (vid. get_subdomains)

Vracia:
 • not_exists - subdomena neexistuje
 • ok - info o subdomene vrati v 'data', struktura:
  • domain - nazov domeny bez koncovky
  • tld - koncovka
  • subdomain - nazov subdomeny
  • rootdir - korenovy adresar
  • jail - adresar, v ktorom je subdomena uzamknuta (open_basedir)
  • https - hodnoty:
   • 0 - subdomena ma aktivovane HTTPS
   • 1 - subdomena nema aktivovane HTTPS
  • exists - hodnoty:
   • 0 - korenovy adresar neexistuje
   • 1 - korenovy adresar existuje
  • jexists - hodnoty:
   • 0 - open_basedir adresar neexistuje
   • 1 - open_basedir adresar existuje
  • redirect - URL, na ktoru je subdomena presmerovana
  • software - aktualne nainstalovany softver:
   • type - typ
   • version - verzia
add_subdomain($subdomain, $domain, $tld, $directory, $jail, $https, $force_https, $redirect, $https_certificate, $https_private_key, $https_ca_certificate, $id_php, $php_private_pool, $php_file_cache, $wsgi)
Funkcia vytvori novu subdomenu na zadanej domene (bude aktivna do 5 minut po vytvoreni).

Parametre:
 • subdomain - nazov subdomeny bez domeny
 • domain - nazov domeny bez koncovky
 • tld - koncovka
 • directory - korenovy adresar
 • jail - adresar, v ktorom ma byt subdomena uzamknuta (open_basedir) (not required)
 • https - hodnoty:
  • 0 - deaktivovat HTTPS
  • 1 - aktivovat HTTPS
 • force_https -
 • redirect - URL, na ktoru je subdomena presmerovana (not required)
 • https_certificate - (not required)
 • https_private_key - (not required)
 • https_ca_certificate - (not required)
 • id_php - ID verzie PHP (vid. get_supported_phps)
 • php_private_pool -
 • php_file_cache -
 • wsgi - hodnoty:
  • 0 - deaktivovat WSGI
  • 1 - aktivovat WSGI

Vracia:
 • subdomain_too_login - subdomena je prilis dlha
 • inv_redirect - neplatna URL pre presmerovanie
 • dir_not_exists - korenovy adresar neexistuje
 • jail_not_exists - adresar pre open_basedir neexistuje
 • inv_subdomain - neplatny nazov subdomeny
 • dom_not_exists - zadana domena neexistuje
 • is_alias - domena je domenovy alias
 • full - bol dosiahnuty limit
 • exists - subdomena uz existuje
 • ok - subdomena bola uspesne vytvorena, v 'data' vracia:
  • id - ID novej subdomeny
change_subdomain($sub_id, $directory, $jail, $https, $force_https, $redirect, $https_certificate, $https_private_key, $https_ca_certificate, $id_php, $wsgi)
Funkcia upravi parametre existujucej subdomeny.

Parametre:
 • sub_id - ID subdomeny (vid. get_subdomains)
 • directory - korenovy adresar
 • jail - adresar, v ktorom ma byt subdomena uzamknuta (open_basedir) (not required)
 • https - hodnoty:
  • 0 - deaktivovat HTTPS
  • 1 - aktivovat HTTPS
 • force_https -
 • redirect - URL, na ktoru je subdomena presmerovana (not required)
 • https_certificate - (not required)
 • https_private_key - (not required)
 • https_ca_certificate - (not required)
 • id_php - ID verzie PHP (vid. get_supported_phps)
 • wsgi - hodnoty:
  • 0 - deaktivovat WSGI
  • 1 - aktivovat WSGI

Vracia:
 • not_exists - subdomena neexistuje
 • inv_redirect - neplatna URL pre presmerovanie
 • dir_not_exists - korenovy adresar neexistuje
 • jail_not_exists - adresar pre open_basedir neexistuje
 • is_alias - domena je domenovy alias
 • cannot - subdomenu nie je mozne upravit
 • ok - operacia uspesne prebehla
install_software_subdomain($sub_id, $software, $email, $site_name)
Instalacia softveru na subdomenu.

Parametre:
 • sub_id - ID subdomeny
 • software - softver:
  • joomla - Joomla
  • wordpress - Wordpress
  • opencart - OpenCart
  • prestashop - Prestashop
  • phpbb - phpBB
  • smf - SMF
  • coppermine - Coppermine
 • email - e-mailova adresa, na ktoru budu odoslane pristupove udaje (not required)
 • site_name - nazov webu

Vracia:
 • inv_software - invalid parameter 'software'
 • not_exists - subdomena neexistuje
 • is_alias - domena je domenovy alias
 • cannot - na subdomenu nie je mozne nainstalovat ziadny softver
 • ok - operacia uspesne prebehla
remove_subdomain($sub_id)
Funkcia zrusi zadanu subdomenu.

Parametre:
 • sub_id - ID subdomeny (vid. get_subdomains)

Vracia:
 • not_exists - zadana subdomena neexistuje
 • cannot - subdomenu nie je mozne zrusit
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_subdomain_software_info($sub_id)
Funkcia vrati info o nainstalovanom softveri.

Parametre:
 • sub_id - ID subdomeny (vid. get_subdomains)

Vracia:
 • not_exists - zadana subdomena neexistuje
 • is_alias - domena je domenovy alias
 • unknown - neznamy softver
 • unsupported - nepodporovany softver
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • software - udaje o softveri:
   • type - typ
   • version - verzia
  • mysql_login - login do MySQL
  • mysql_password - heslo do MySQL
  • mysql_database - nazov MySQL databazy
  • mysql_host - adresa MySQL serveru
  • debug - debug mod, hodnoty:
   • 0 - deaktivovany
   • 1 - aktivovany
change_subdomain_software_info($sub_id, $info)
Zmena nastavenia na nainstalovanom softveri.

Parametre:
 • sub_id - ID subdomeny (vid. get_subdomains)
 • info - nove nastavenie, struktura:
  • mysql_login - login do MySQL
  • mysql_password - heslo do MySQL
  • mysql_database - nazov MySQL databazy
  • mysql_host - adresa MySQL serveru
  • debug - debug mod, hodnoty:
   • 0 - deaktivovat
   • 1 - aktivovat

Vracia:
 • not_exists - zadana subdomena neexistuje
 • is_alias - domena je domenovy alias
 • unknown - neznamy softver
 • unsupported - nepodporovany softver
 • ok - operacia prebehla uspesne
get_supported_phps()
Funkcia vrati zoznam podporovanych verzii PHP.

Vracia:
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • id - ID verzie
  • type - typ PHP, hodnoty:
   • modphp - PHP spustene cez Apache mod_php
   • fpm - PHP spustene cez FPM
  • version - cislo verzie
get_mysql_accounts($poffset, $pcount, $fuser=NULL, $fhost=NULL)
Funkcia vrati informacie o vsetkych MySQL kontach.

Parametre:
 • poffset - paging, offset
 • pcount - paging, number of items
 • fuser - filtrovanie podla loginu (not required)
 • fhost - filtrovanie podla hostu (not required)

Vracia:
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • user - login
   • host - host/IP, z ktorej je povolene pripojenie
   • dbs - pole databaz, do ktorych ma konto pristup
add_mysql_account($login, $host, $password)
Funkcia vytvori nove MySQL konto.

Parametre:
 • login - login, bude k nemu automaticky pridany login do hostingoveho konta v tvare HosLogin_MySQLLogin
 • host - host/IP, z ktorej bude povolene pripojenie
 • password - heslo

Vracia:
 • inv_login - neplatny login
 • too_long - login je spolu s loginom do hostingoveho konta dlhsi ako 80 znakov
 • full - bol dosiahnuty limit
 • exists - konto so zadanym loginom uz existuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
change_mysql_account($acc_id, $host, $password)
Funkcia zmeni heslo MySQL konta.

Parametre:
 • acc_id - login MySQL konta spolu s host/IP v tvare login@host
 • host - host/IP, z ktorej bude povolene pripojenie
 • password - nove heslo

Vracia:
 • not_exists - konto so zadanym loginom neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
remove_mysql_account($acc_id)
Funkcia zrusi MySQL konto.

Parametre:
 • acc_id - login MySQL konta spolu s host/IP v tvare login@host

Vracia:
 • not_exists - konto so zadanym loginom neexistuje
 • used - k MySQL kontu su priradene nejake databazy
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_mysql_encodings()
Funkcia vrati zoznam kodovani, ktore podopruje MySQL server pre Vase konto. Neberie ziadne parametre.

Vracia:
 • ok - pole kodovani vrati v 'data'
get_mysql_databases($poffset, $pcount, $fdb=NULL)
Funkcia vrati informacie o vsetkych MySQL databazach.

Parametre:
 • poffset - paging, offset
 • pcount - paging, number of items
 • fdb - filtrovanie podla nazvu databazy (not required)

Vracia:
 • ok - MySQL databazy vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • db - nazov databazy
   • users - pole MySQL kont, ktore maju do tejto databazy pristup
get_mysql_database($db_id)
Funkcia vrati informacie o jednej MySQL databaze.

Parametre:
 • db_id - nazov MySQL databazy

Vracia:
 • not_exists - MySQL databaza neexistuje
 • ok - info o MySQL databaze vrati v 'data', struktura:
  • users - pole MySQL kont, ktore maju do tejto databazy pristup
add_mysql_database($name, $encoding, $account)
Funkcia vytvori novu MySQL databazu.

Parametre:
 • name - nazov MySQL databazy, bude k nemu automaticky pridany login do hostingoveho konta v tvare HosLogin_MySQLName
 • encoding - kodovanie (vid. get_mysqlencodings)
 • account - MySQL konto, ktoremu bude povoleny pristup do tejto databazy, v tvare login@host

Vracia:
 • inv_name - neplatny nazov
 • not_exists - MySQL konto neexistuje
 • too_long - nazov je spolu s loginom do hostingoveho konta dlhsi ako 64 znakov
 • inv_enc - neplatne kodovanie
 • full - bol dosiahnuty limit
 • exists - MySQL databaza so zadanym nazvom uz existuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
change_mysql_database($db_id, $account)
Funkcia upravi parametre existujucej MySQL databazy.

Parametre:
 • db_id - nazov MySQL databazy
 • account - MySQL konto, ktoremu bude povoleny pristup do tejto databazy, v tvare login@host

Vracia:
 • acc_not_exists - zadane MySQL konto neexistuje
 • db_not_exists - zadana MySQL databaza neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
remove_mysql_database($db_id)
Funkcia zrusi MySQL databazu.

Parametre:
 • db_id - nazov MySQL databazy

Vracia:
 • not_exists - zadana MySQL databaza neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
restore_mysql_database($db_id)
Obnova najnovsej zalohy MySQL databazy.

Parametre:
 • db_id - nazov MySQL databazy

Vracia:
 • not_exists - zadana MySQL databaza neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla, info o dokonceni obnovy pride e-mailom
get_crons($poffset, $pcount, $fname=NULL, $femail=NULL, $fcfile=NULL, $fsubdomain=NULL, $fdomain=NULL, $ftld=NULL, $furl=NULL)
Funkcia vrati informacie o vsetkych cronoch.

Parametre:
 • poffset - paging, offset
 • pcount - paging, number of items
 • fname - filtrovanie podla nazvu (not required)
 • femail - filtrovanie podla e-mailu na zasielanie vystupu (not required)
 • fcfile - filtrovanie podla nazvu suboru (not required)
 • fsubdomain - filtrovanie podla subdomeny (not required)
 • fdomain - filtrovanie podla domeny bez koncovky (not required)
 • ftld - filtrovanie podla domeny (not required)
 • furl - filtrovanie podla URL adresy (not required)

Vracia:
 • ok - crony vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • id - ID cronu
   • name - nazov
   • email - e-mailova adresa pre vystup
   • ctype - typ cronu, hodnoty:
    • 0 - PHP skript
    • 1 - URL adresa
   • cfile - cesta k suboru v ramci konta (len ak ctype=0)
   • proto - protokol (len ak ctype=1), hodnoty:
    • 0 - HTTP
    • 1 - HTTPS
   • subdomain - subdomena
   • domain - domena bez koncovky
   • tld - koncovka
   • url - URL adresa bez domeny a bez zaciatocneho lomitka
   • minute - minuty, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
   • hour - hodiny, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
   • day - dni v mesiaci, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
   • month - mesiace, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
   • dayw - dni v tyzdni, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
get_cron($cron_id)
Funkcia vrati informacie o jednom crone.

Parametre:
 • cron_id - ID cronu (vid. get_crons)

Vracia:
 • not_exists - cron neexistuje
 • ok - crony vrati v 'data', struktura:
  • id - ID cronu
  • name - nazov cronu
  • email - e-mailova adresa pre vystup, ak je prazdna, vystup sa nezasiela
  • ctype - typ cronu, hodnoty:
   • 0 - PHP skript
   • 1 - URL adresa
  • cfile - cesta k suboru v ramci konta (len ak ctype=0)
  • proto - protokol (len ak ctype=1), hodnoty:
   • 0 - HTTP
   • 1 - HTTPS
  • subdomain - subdomena
  • domain - domena bez koncovky
  • tld - koncovka
  • url - URL adresa bez domeny a bez zaciatocneho lomitka
  • minute - minuty, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
  • hour - hodiny, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
  • day - dni v mesiaci, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
  • month - mesiace, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
  • dayw - dni v tyzdni, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
add_cron($name, $email, $ctype, $cfile, $parameters, $proto, $subdomain, $domain, $tld, $url, $auth_login, $auth_password, $minute, $hour, $day, $month, $dayw)
Funkcia vytvori novy cron.

Parametre:
 • name - nazov cronu
 • email - e-mailova adresa pre vystup, ak je prazdna, vystup sa nezasiela
 • ctype - typ cronu, hodnoty:
  • 0 - PHP skript
  • 1 - URL adresa
 • cfile - cesta k suboru v ramci konta (len ak ctype=0)
 • parameters - parametre na prikazovom riadku pre cfile
 • proto - protokol (len ak ctype=1), hodnoty:
  • 0 - HTTP
  • 1 - HTTPS
 • subdomain - subdomena
 • domain - domena bez koncovky
 • tld - koncovka
 • url - URL adresa bez domeny a bez zaciatocneho lomitka
 • auth_login - login pre URL
 • auth_password - heslo pre URL
 • minute - minuty, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
 • hour - hodiny, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
 • day - dni v mesiaci, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
 • month - mesiace, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
 • dayw - dni v tyzdni, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)

Vracia:
 • inv_minute - neplatna hodnota pre 'minute'
 • inv_hour - neplatna hodnota pre 'hour'
 • inv_day - neplatna hodnota pre 'day'
 • inv_month - neplatna hodnota pre 'month'
 • inv_dayw - neplatna hodnota pre 'dayw'
 • inv_email - neplatny e-mail
 • inv_cfile - neplatny/neexistujuci subor
 • inv_domain - neexistujuca domena
 • inv_subdomain - neplatna subdomena
 • subdomain_too_login - subdomena je prilis dlha
 • full - bol dosiahnuty limit
 • ok - cron uspesne vytvoreny, v 'data' vrati:
  • id - ID cronu
change_cron($cron_id, $name, $email, $ctype, $cfile, $parameters, $proto, $subdomain, $domain, $tld, $url, $auth_login, $auth_password, $minute, $hour, $day, $month, $dayw)
Funkcia upravi parametre existujuceho cronu.

Parametre:
 • cron_id - ID cronu
 • name - nazov cronu
 • email - e-mailova adresa pre vystup, ak je prazdna, vystup sa nezasiela
 • ctype - typ cronu, hodnoty:
  • 0 - PHP skript
  • 1 - URL adresa
 • cfile - cesta k suboru v ramci konta (len ak ctype=0)
 • parameters - parametre na prikazovom riadku pre cfile
 • proto - protokol (len ak ctype=1), hodnoty:
  • 0 - HTTP
  • 1 - HTTPS
 • subdomain - subdomena
 • domain - domena bez koncovky
 • tld - koncovka
 • url - URL adresa bez domeny a bez zaciatocneho lomitka
 • auth_login - login pre URL
 • auth_password - heslo pre URL
 • minute - minuty, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
 • hour - hodiny, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
 • day - dni v mesiaci, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
 • month - mesiace, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)
 • dayw - dni v tyzdni, pocas ktorych sa ma cron spustat (unix format)

Vracia:
 • not_exists - cron neexistuje
 • inv_minute - neplatna hodnota pre 'minute'
 • inv_hour - neplatna hodnota pre 'hour'
 • inv_day - neplatna hodnota pre 'day'
 • inv_month - neplatna hodnota pre 'month'
 • inv_dayw - neplatna hodnota pre 'dayw'
 • inv_email - neplatny e-mail
 • inv_cfile - neplatny/neexistujuci subor
 • inv_domain - neexistujuca domena
 • inv_subdomain - neplatna subdomena
 • subdomain_too_login - subdomena je prilis dlha
 • ok - operacia uspesne prebehla
remove_cron($cron_id)
Funkcia zrusi cron.

Parametre:
 • cron_id - ID cronu

Vracia:
 • not_exists - cron neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_webhosting_info()
Funkcia vrati informacie o sluzbe webhosting. Neberie ziadne parametre.

Vracia:
 • ok - info vrati v 'data', struktura:
  • id - ID sluzby
  • expiration - datum exspiracie, format DD.MM.RRRR
  • payment - frekvencia platby vyjadrena poctom mesiacov
  • package - nazov baliku
  • package_type - typ baliku
  • dom_cnt - maximalny pocet domen druhej urovne, zaporne cislo znamena neobmedzene, nie su tu zaratane doplnky
  • my_acc_cnt - maximalny pocet MySQL kont, zaporne cislo znamena neobmedzene, nie su tu zaratane doplnky
  • ftp_backup - hodnoty:
   • 0 - zalohovanie suborov ulozenych na FTP neprebieha
   • 1 - zalohovanie suborov ulozenych na FTP prebieha
  • db_backup - hodnoty:
   • 0 - zalohovanie databaz neprebieha
   • 1 - zalohovanie databaz prebieha
  • email_backup - hodnoty:
   • 0 - zalohovanie e-mailov neprebieha
   • 1 - zalohovanie e-mailov prebieha
  • addons - doplnky, struktura:
   • addon - nazov doplnku
   • count - pocet doplnkov
get_webhosting_ip_addresses($get_domains)
Funkcia vrati zoznam IP adries, ktore su priradene k Vasmu hostingu. Neberie ziadne parametre.

Parametre:
 • get_domains - hodnoty:
  • 0 - nevracat zoznam domen priradenych k IP adresam
  • 1 - vracat aj zoznam domen priradenych k IP adresam

Vracia:
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • id - ciselne ID IP adresy
  • ipv4 - IPv4 adresa
  • ipv6 - IPv4 adresa
  • shared - hodnoty:
   • 0 - IP adresa nie je zdielana
   • 1 - IP adresa je zdielana
  • usable - IP adresu je mozne pouzivat
  • domains - pole domen:
   • domena - domena bez koncovky
   • tld - koncovka
renew_webhosting()
Funkcia vlozi predlzenie webhostingoveho konta na vyzvu k platbe. Neberie ziadne parametre.

Vracia:
 • not_now - webhosting nie je zatial mozne predlzit (da sa len v lehote 30 dni pred exspiraciou)
 • ok - polozka bola vlozena do nakupneho kosiku
renew_webhosting_domain($dom_id)
Funkcia vlozi predlzenie domeny na vyzvu k platbe.

Parametre:
 • dom_id - ID domeny (vid. get_webhosting_domains)

Vracia:
 • not_exists - domena s danym ID neexistuje
 • no_reg - nie sme registratorom zadanej domeny
 • no - domeny s danou koncvkou (uz) nepredavame
 • ok - polozka bola vlozena do nakupneho kosiku
get_webhosting_domain($dom_id)
Funkcia vrati informacie o zadanej webhostingovej domene.

Parametre:
 • dom_id - ID domeny (vid. get_webhosting_domains)

Vracia:
 • not_exists - domena s danym ID neexistuje
 • not_reg - nie sme registratorom zadanej domeny
 • ok - informacie vrati v 'data', struktura:
  • id - ID domeny
  • domain - nazov domeny bez koncovky
  • tld - koncovka
  • id_ip - ID IP adresy domeny
  • expiration - datum exspiracie, fomat DD.MM.RRRR
  • reg - hodnoty:
   • 0 - NIE sme registratorom domeny
   • 1 - sme registratorom domeny
  • allow_dns_records_change - hodnoty:
   • 0 - zmena DNS zaznamov nie je povolena
   • 1 - zmena DNS zaznamov je povolena
  • allow_dns_servers_change - hodnoty:
   • 0 - zmena DNS serverov nie je povolena
   • 1 - zmena DNS serverov je povolena
  • ns1 - DNS server 1 (okrem .CZ domen)
  • ns2 - DNS server 2 (okrem .CZ domen)
  • ns3 - DNS server 3 (okrem .CZ domen)
  • ns4 - DNS server 4 (okrem .CZ domen)
  • ip1 - glue zaznam pre ns1
  • ip2 - glue zaznam pre ns2
  • ip3 - glue zaznam pre ns3
  • ip4 - glue zaznam pre ns4
  • nsset - nazov NSSetu (len v pripade .CZ domen)
get_webhosting_domain_by_name($domain, $tld)
Funkcia vrati informacie o zadanej webhostingovej domene.

Parametre:
 • domena - domena bez koncovky
 • tld - koncovka

Vracia:
 • not_exists - domena s danym ID neexistuje
 • ok - informacie vrati v 'data', struktura:
  • id - ID domeny
  • id_domain - ID domeny, pre ktoru je tato domena domenovym aliasom
  • domain - nazov domeny bez koncovky
  • tld - koncovka
  • id_ip - ID IP adresy domeny
  • ipv4 - IPv4 adresa domeny
  • ipv6 - IPv6 adresa domeny
  • expiration - datum exspiracie, fomat DD.MM.RRRR
  • reg - hodnoty:
   • 0 - NIE sme registratorom domeny
   • 1 - sme registratorom domeny
  • allow_dns_records_change - hodnoty:
   • 0 - zmena DNS zaznamov nie je povolena
   • 1 - zmena DNS zaznamov je povolena
  • allow_dns_servers_change - hodnoty:
   • 0 - zmena DNS serverov nie je povolena
   • 1 - zmena DNS serverov je povolena
get_webhosting_domains($poffset, $pcount, $fdomain=NULL, $ftld=NULL, $fexpirationfrom=NULL, $fexpirationto=NULL, $fipv4=NULL, $fipv6=NULL)
Funkcia vrati zoznam domen priradenych k webhostingu.

Parametre:
 • poffset - paging, offset
 • pcount - paging, number of items
 • fdomain - filtrovanie podla nazvu domeny bez koncovky (not required)
 • ftld - filtrovanie podla koncovky (not required)
 • fexpirationfrom - filtrovanie podla datumu exspiracie (od) (not required)
 • fexpirationto - filtrovanie podla datumu exspiracie (do) (not required)
 • fipv4 - filtrovanie podla IPv4 adresy (not required)
 • fipv6 - filtrovanie podla IPv6 adresy (not required)

Vracia:
 • ok - zoznam vrati v 'data', struktura:
  • count - pocet vratenych poloziek
  • items - pole:
   • id - ID domeny
   • domain - nazov domeny bez koncovky
   • tld - koncovka
   • alias_domain - nazov domeny bez koncovky, pre ktoru je tato domena domenovym aliasom
   • alias_tld - koncovka domeny, pre ktoru je tato domena domenovym aliasom
   • expiration - datum exspiracie, format DD.MM.RRRR
   • reg - hodnoty:
    • 0 - NIE sme registratorom domeny
    • 1 - sme registratorom domeny
   • ipv4 - IPv4 adresa domeny
   • ipv6 - IPv6 adresa domeny
add_webhosting_domain($domain, $tld, $id_ip, $id_domain)
Funkcia prida novu domenu k webhostingu.

Parametre:
 • domain - nazov domeny bez koncovky
 • tld - koncovka
 • id_ip - ID IP adresy (vid. get_webhosting_ip_addresses)
 • id_domain - ID domeny (vid. get_webhosting_domains), pre ktoru ma byt nova domena domenovym aliasom

Vracia:
 • webhosting_expired - webhosting je exspirovany
 • inv_id_domain - neplatna domena, pre ktoru ma byt nova domena domenovym aliasom
 • full - uz nie je miesto pre novu domenu
 • inv_ip - neplatna IP adresa
 • inv_domain - neplatna domena
 • inv_tld - neznama koncovka
 • not_exists - domena nie je zaregistrovana alebo nie je v zone
 • exists - domena uz v nasom informacnom systeme existuje
 • ok - operacia uspesne prebehla, v 'data' vracia:
  • id - ID novej domeny
change_webhosting_domain($dom_id, $id_ip)
Funkcia upravi parametre webhostingovej domeny.

Parametre:
 • dom_id - ID domeny (vid. get_webhosting_domains)
 • id_ip - ID IP adresy (vid. get_webhosting_ip_addresses)

Vracia:
 • not_exists - zadana domena neexistuje
 • inv_ip - neplatna IP adresa
 • ok - operacia uspesne prebehla
change_webhosting_domain_dns_servers($dom_id, $ns1, $ns2, $ns3, $ns4, $ip1, $ip2, $ip3, $ip4, $nsset)
Funkcia zmeni DNS servery webhostingovej domeny.

Parametre:
 • dom_id - ID domeny (vid. get_webhosting_domains)
 • ns1 - DNS server 1 (okrem .CZ domen, inak poslat prazdny retazec)
 • ns2 - DNS server 2 (okrem .CZ domen, inak poslat prazdny retazec)
 • ns3 - DNS server 3 (okrem .CZ domen, inak poslat prazdny retazec)
 • ns4 - DNS server 4 (okrem .CZ domen, inak poslat prazdny retazec)
 • ip1 - glue zaznam pre ns1
 • ip2 - glue zaznam pre ns2
 • ip3 - glue zaznam pre ns3
 • ip4 - glue zaznam pre ns4
 • nsset - nazov NSSetu (len v pripade .CZ domen, inak poslat prazdny retazec)

Vracia:
 • not_exists - zadana domena neexistuje
 • not_reg - nie sme registratorom zadanej domeny
 • denied - zmena DNS serverov nie je povolena
 • ok - operacia uspesne prebehla
set_stats_password($domain, $tld, $login, $password)
Funkcia nastavi login a heslo do statistik danej domeny.

Parametre:
 • domena - domena bez koncovky
 • tld - koncovka
 • login - pozadovany login
 • password - pozadovane heslo

Vracia:
 • not_exists - zadana domena neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
remove_webhosting_domain($dom_id)
Funkcia zrusi domenu z webhostingoveho konta.

Parametre:
 • dom_id - ID domeny (vid. get_webhosting_domains)

Vracia:
 • not_exists - domena neexistuje
 • has_aliasses - domena ma domenove aliasy
 • denied - zrusenie nepovolene
 • ok - operacia uspesne prebehla
register_webhosting_domain($domain, $tld, $owner)
Funkcia objedna registraciu domeny pre webhostingove konto.

Parametre:
 • domain - nazov domeny bez koncovky
 • tld - koncovka
 • owner - pole udajov drzitela domeny:
  • koncovka SK:
   • 0 - SK-NIC ID
  • koncovka CZ:
   • 0 - CZ-NIC ID
  • ostatne koncovky:
   • 0 - meno
   • 1 - priezvisko
   • 2 - obchodne meno (not required)
   • 3 - ulica a cislo domu
   • 4 - mesto
   • 5 - PSC
   • 6 - stat
   • 7 - telefon, format +421 123456789
   • 8 - fax, format +421 123456789 (not required)
   • 9 - e-mail

Vracia:
 • inv_tld - nepodporovana koncovka
 • owner_not_delegated - SK-NIC ID nema nasu spolocnost medzi opravnenymi registratormi
 • inv_owner - neplatny drzitel
 • ok - polozka bola vlozena do nakupneho kosiku
get_running_processes()
Funkcia vrati zoznam beziacich procesov. Neberie ziadne parametre.

Vracia:
 • ok - procesy vrati v 'data', struktura:
  • pid - ID procesu
  • cpu - zatazenie CPU v %
  • memory - vyuzitie pamate RAM v %
  • started - datum a cas spustenia, format DD.MM.RRRR HH:MM:SS
  • command - prikaz
  • command_details - blizsie informacie o prikaze
kill_running_process($pid)
Funkcia ukonci beziaci proces.

Parametre:
 • pid - ID procesu (vid. get_running_processes)

Vracia:
 • ok - proces bude ukonceny do 1 minuty
get_mysql_running_processes()
Funkcia vrati zoznam beziacich MySQL procesov. Neberie ziadne parametre.

Vracia:
 • ok - procesy vrati v 'data', struktura:
  • pid - ID procesu
  • user - login MySQL konta
  • host - host, z ktoreho je pouzivatel pripojeny
  • database - vybrana databaza
  • command - prikaz
  • time - cas behu prikazu v sekundach
  • state - stav
  • info - SQL dotaz
kill_mysql_running_process($pid)
Funkcia ukonci beziaci proces.

Parametre:
 • pid - ID procesu (vid. get_mysql_running_processes)

Vracia:
 • not_exists - proces neexistuje
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_webhosting_tlds()
Funkcia vrati zoznam domenovych koncoviek, pri ktorych je podporovana registracia.

Vracia:
 • ok - pole:
  • tld - koncovka
import_info($id_email)
Funkcia vrati informacie o poslednom importe sprav do e-mailoveho konta.

Parametre:
 • id_email - ID e-mailoveho konta (vid. get_email_accounts)

Vracia:
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • no_info - zatial neprebehol ziadny import
 • ok - informacie vrati v 'data', struktura:
  • datetimeadd - datum a cas pridania, format DD.MM.RRRR HH:MM:SS
  • datetimeok - datum a cas dokoncenia, format DD.MM.RRRR HH:MM:SS
  • messages_count - pocet prenesenych sprav
  • bytes_count - objem prenesenych dat v B
  • state - stav importu
  • progress - postup importu v %
start_import($id_email, $host, $port, $login, $password, $ssl, $email)
Funkcia spusti import sprav do e-mailoveho konta.

Parametre:
 • id_email - ID e-mailoveho konta (vid. get_email_accounts)
 • host - IMAP host externej schranky
 • port - IMAP port externej schranky
 • login - login externej schranky
 • password - heslo externej schranky
 • ssl - pripojenie cez SSL:
  • 0 - deaktivovat
  • 1 - aktivovat
 • email - e-mailova adresa, na ktoru sa ma odoslat upozornenie pri dokonceni importu

Vracia:
 • not_exists - e-mailove konto neexistuje
 • exists - import do danej schranky prave prebieha
 • ok - operacia uspesne prebehla
get_domain_dns_records($domain, $tld)
Zoznam DNS zaznamov pre domenu.

Parametre:
 • domain - domena bez koncovky
 • tld - koncovka

Vracia:
 • not_exists - domena neexistuje
 • ok - operacia prebehla uspesne, v 'data' vrati pole:
  • id - ID DNS zaznamu
  • name - subdomena
  • rtype - typ DNS zaznamu
  • content - hodnota DNS zaznamu
  • ttl - hodnota TTL v sekundach
  • prio - priorita
get_domain_dns_record($record_id)
Udaje DNS zaznamu.

Parametre:
 • record_id - ID DNS zaznamu

Vracia:
 • not_exists - DNS zaznam neexistuje
 • ok - operacia prebehla uspesne, v 'data' vrati:
  • id - ID DNS zaznamu
  • name - subdomena
  • rtype - typ DNS zaznamu
  • content - hodnota DNS zaznamu
  • ttl - hodnota TTL v sekundach
  • prio - priorita
  • domain - cely nazov domeny
add_domain_dns_record($domain, $tld, $name, $rtype, $content, $ttl, $prio)
Vytvorenie DNS zaznamu.

Parametre:
 • domain - domena bez koncovky
 • tld - koncovka
 • name - subdomena
 • rtype - typ DNS zaznamu:
  • A
  • AAAA
  • CNAME
  • MX
  • TXT
  • SRV
  • CAA
 • content - hodnota DNS zaznamu
 • ttl - hodnota TTL v sekundach
 • prio - priorita

Vracia:
 • not_exists - domena neexistuje
 • exists - DNS zaznam uz existuje
 • denied - zmena DNS zaznamov pre domenu je zakazana
 • inv_name - neplatna hodnota pre parameter 'name'
 • inv_rtype - neplatna hodnota pre parameter 'rtype'
 • inv_content - neplatna hodnota pre parameter 'content'
 • inv_prio - neplatna hodnota pre parameter 'prio'
 • inv_ttl - neplatna hodnota pre parameter 'ttl'
 • ok - operacia prebehla uspesne, v 'data' vrati:
  • id - ID DNS zaznamu
change_domain_dns_record($record_id, $name, $rtype, $content, $ttl, $prio)
Zmena DNS zaznamu.

Parametre:
 • record_id - ID DNS zaznamu
 • name - subdomena
 • rtype - typ DNS zaznamu:
  • A
  • AAAA
  • CNAME
  • MX
  • TXT
  • SRV
  • CAA
 • content - hodnota DNS zaznamu
 • ttl - hodnota TTL v sekundach
 • prio - priorita

Vracia:
 • not_exists - DNS zaznam neexistuje
 • exists - DNS zaznam uz existuje
 • denied - zmena DNS zaznamov pre domenu je zakazana
 • inv_name - neplatna hodnota pre parameter 'name'
 • inv_rtype - neplatna hodnota pre parameter 'rtype'
 • inv_content - neplatna hodnota pre parameter 'content'
 • inv_prio - neplatna hodnota pre parameter 'prio'
 • inv_ttl - neplatna hodnota pre parameter 'ttl'
 • ok - operacia prebehla uspesne
remove_domain_dns_record($record_id)
Zrusenie DNS zaznamu.

Parametre:
 • record_id - ID DNS zaznamu

Vracia:
 • not_exists - DNS zaznam neexistuje
 • denied - zmena DNS zaznamov pre domenu je zakazana
 • ok - operacia prebehla uspesne
change_ssh_password($password)
Zmena hesla do SSH.

Parametre:
 • password - nove heslo

Vracia:
 • ok - operacia prebehla uspesne, zmena sa prejavi do 1 minuty