API


Dokumentácia je rovnaká ako pre PHP knižnicu.

Príklady použitia